उत्पादनहरू

नायलॉन रोलर

  • nylon roller in stock

    स्टक मा नायलॉन रोलर

    नायलॉन रोलरहरू पनि व्यापक रूपमा प्रयोग गरिन्छ। त्यहाँ स्टिल केबल्स छन् जहाँ पुलियों प्रयोग गरिन्छ। सामान्य चराहरू कास्ट फलाम, कास्ट स्टील र अन्य सामग्रीहरूले बनेका हुन्छन्। धातु चराहरू केबल बाहिर लगाउँदछ, गम्भीर महँगो केबलको जीवनमा गम्भीर असर पार्छ र उपकरणको सुरक्षित प्रयोगको लागि खतरनाक छ। कास्ट नायलन सामग्रीको प्रयोग पुलियां उत्पादन गर्न ठ्याक्कै धातुको चराहरूको गम्भीर कमजोरीहरूलाई सम्बोधन गर्नका लागि हो र विकसित र लागू गरियो।